Photography Students’ List


Intermedite IM 2
Debashis Bera, Goutam Chakraborty, Rakesh Kumar Paul, Somenath Sarkar, Tania Ali BasuMallick, Ujjal Bhowmik.


Basic BQ 13
Somenath Sarkar, Adrija Basu, Roma Kumari Gupta, Krttika B Dutta, Atreyi Mitra, Dipankar Deb, Soumik Dey


Basic BQ 12
Avirup Banerjee, Debasis Naskar, Rakesh Kumar Paul, Santanu Santra, Sunayan De Sarkar


Basic B11 (Q4)
Sudip Dhar, Samit Saha, Biswajit Samanta, ArnabĀ  Banerjee, Gautam Chakraborty, Gopal Krishna Mukerjea, Aroma Khatoon


Intermedite IM 1
Sandip Roy, Mahasweta Mozumdar, Moumita Ghosh, Jayanta Kumar Acharyya, Keya Sengupta, Himanish Dutta, Sourav Kundu Chowdhury, Soumik Ghoshal


Basic B10 (Q3)
Rohit Das, Debashis Bera, Tania Ali, Ujjal Bhowmik


Basic B9 (Q2)
Sandip Roy, Srikanth Banerjee, Moumita Ghosh, Keya Sengupta, Tuhin Dutta, Jayanta Kumar Acharyya, Sayan Kundu, Soumik Ghoshal, Mahasweta Mozumdar


Advance A2
Prasanta Dhar, Kishore Debnath, Deependu Mondal, Dr Swapna Bhowal, Anubhav Chatterjee, Debajyoti Bhowmick


Basic B8 (Q1)
Sourav Kundu Chowdhury, Sourav Dey, Anubhav Chatterjee, Arinjoy Sarkar, Debajyoti Bhowmick, Atanu Roy, Chandrima Sarkar, Ababindra Mohan Roy


Basic B7
Champak Baran Sahoo, Abhijeet Chowdhury, Kankana Bromho, Debanjan Dutta, Nitish Mehta, Dr Swapna Bhowal, Soma Kundu, Himanish Dutta


Basic B6
Jayati Basu Roy, Prasanta Dhar, Deependu Mondal, Kishore Debnath, Rituparna Bagchi, Debomita Chakraborty, Dipankar Deb


Basic B5
Anisha Dutta Roy, Namrata Mukherjee, Sisir Subhra Roy Choudhury, Dibyendu Adhikary, Rakesh Roy, Rahul Sengupta, Romit Dutta, Subhasish Kundu, Dr Ramaprasad Sarkar


Basic B4
Pradyut Dutta, Prabir Biswas, Sreemoyee Chattopadhyay, Goutam Paul, Abhijit Chakraborty, Prabir Sen, Sumanta Kumar Banerjee


Advance A1
Chaitali Karmakar, Titir Banerjee, Aritra Mukherjee, Papri Chakraborty, Subhasis Mondal


Basic B3
Aritra Mukherjee, Rishika Das, Joysree Das, Papri Chakraborty, Subhasis Mondal, Krishanu Chakraborty, Arnab Giri


Basic B2
Joydeep Bhattacharjee, Sulagna Acharjee, Subhrajit Das, Titir Banerjee, Deblina Ray


Basic B1
Chaitali Karmakar, Soumya Kanti Chakraborty, Upagupta Bandyopadhyay, Ratan Pal, Bibekananda Chatterjee, Prabir Chatterjee, Sumit Das


 

Comments are closed